Parkeringsregler

Hvordan skal p-skiven være være indstillet?

Hvor der er skiltet med tidsbegrænset parkering, skal du anvende p-skive. Der må kun være én p-skive, som skal være anbragt synlig i frontruden. Den skal vise ankomsttidspunktet (eller frem til nærmeste kvarter) for parkeringens begyndelse.

Begynder parkeringen før en periode med tidsbegrænsning, og parkeringen fortsætter ind i denne, skal ankomsttidspunktet indstilles til det tidspunkt, hvor tidsbegrænsningen begynder. Du kan læse mere i folderen Den lille p-guide (nyt vindue) eller i  Bekendtgørelse om parkeringsskiver (nyt vindue).

 Hvor står skiltet, som viser, jeg er i en parkeringszone?

Der er skiltet på samtlige veje ind og ud af en parkeringszone.

Denne ordning er aftalt med Politiet i Aarhus og ordningen er identisk med praksissen omkring hastighedsskiltning i Aarhus.

Skilte som viser hastighedsbegrænsninger og parkeringszoner er opstillet ved indgangen til et fysisk område, og dette skilt er gældende, indtil man møder et nyt skilt, som anviser en anden hastighedsbegrænsning eller parkeringszone. Du kan læse mere i folderen  Den lille p-guide (nyt vindue).

Må jeg holde helt op til et fodgængerfelt?

Nej, du skal holde minimum 5 meter fra et fodgængerfelt. Du kan læse mere i folderen Den lille p-guide (nyt vindue).

Må jeg holde ved en spærrelinje? 

Nej, der skal være en afstand på tre meter fra siden af bilen til spærrelinjen og en afstand på fem meter fra fronten af bilen til  spærrelinjen. Du kan læse mere i folderen Den lille p-guide (nyt vindue).

Må jeg holde med to hjul på fortov eller cykelsti? 

Nej, kun hvis der er afmærket til det. Hvis der ikke er afmærket, skal bilen parkeres ved kørebanens yderkant. 

Må jeg holde helt op til en cykelsti-udkørsel? 

Nej, du skal holde minimum 5 meter fra udkørslen. 

Hvor tæt må jeg holde ved en port? 

Du må holde helt op til porten, med mindre der er gul kantstenslinje. 

Må jeg holde helt op til et vejkryds? 

Nej, bilen skal i alle tilfælde stilles minimum 10 meter fra et vejkryds.

Definitionen af  et vejkryds er, jf. Færdselslovens § 2:

  • Stk. 26, Vej: Vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat.
  • Stk.27, Vejkryds: Vejkryds, vejforgrening og vejudmunding.

Det vil sige, at når to eller flere veje mødes, krydser hinanden eller munder ud i hinanden, er det et kryds. Du kan læse mere i folderen Den lille p-guide (nyt vindue).


Hvorfra opmåles et vejkryds? 

Vejkryds opmåles fra den tværgående kørebane eller cykelstis kant. 

Må jeg holde på et sted med standsning forbudt skilt? 

Nej, har må du slet ikke standse. Heller ikke for "bare" at lade en passager stige ud eller ind. Du kan læse mere i folderen Den lille p-guide (nyt vindue). 


Må jeg holde på et sted med parkering forbudt skilt? 

Ja, i op til tre minutter. Du kan læse mere i folderen Den lille p-guide(nyt vindue). 

Må jeg parkere i en gågade? 

Nej, du må ikke parkere dit køretøj i en gågade - men du må standse i op til tre minutter. 

Hvilken vej gælder pilene på et skilt? 

Forestil dig, at du lægger skiltet ned i kørselsretningen. Så ser du, hvilken vej pilen peger. 
Find det hurtigt:

Gratis steder at parkere
Se priser og steder her
Find de billigste P-huse
Se priser og placering her