Spørgsmål og svar - parkering i Aarhus

Herunder ses en længere liste af spørgsmål og svar udarbejdet af Aarhus Kommune.
Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte Aarhus Kommune da de vil være i stand til at give dig den bedste rådgivning.

Hvornår får jeg svar på min klage? 

Vi bestræber os på at besvare alle klager hurtigst muligt.
 
 

Findes der rabatordninger på parkeringsafgifter? 

Kan jeg få nedsat parkeringsafgiften, hvis jeg har en lav indkomst?

Nej, det er ikke muligt at få reduceret beløbet, da der er tale om en parkeringsafgift og ikke en bøde, og muligheden for nedsættelse af en afgift findes ikke. 

 
 

Betaling af en parkeringsafgift 

Du kan få oplysninger om betaling af en parkeringsafgift hos Opkrævningen (nyt vindue) i Aarhus Kommune. 
 
 

Hvordan klager jeg? 

Jeg har fået en parkeringsafgift, kan jeg klage?

Ja, du kan benytte Aarhus Kommunes elektroniske klagemulighed (nyt vindue). 

 
 

Kan jeg klage til en overordnet instans? 

Nej, sagen kan ikke prøves ved en anden administrativ myndighed.

Sagen kan kræves prøvet i Fogedretten, men det kan kun ske, hvis du undlader at betale OG udtrykkeligt meddeler os, at sagen ønskes prøvet i Fogedretten. Behandling i Fogedretten kan afstedkomme sagsomkostninger.

Du kan desuden altid selv forsøge at prøve afgørelsen ved en civilretslig sag.

 
 

Jeg har fået en rykker, selv om jeg har betalt 

Jeg har fået en rykker på en parkeringsafgift, som jeg allerede har betalt. Hvorfor det?

  1. Rykkeren og din betaling kan have krydset hinanden, og så skal du se bort fra rykkeren.
  2. Du kan have indbetalt en parkeringsafgift på samme beløb til Rigspolitiet, en anden kommune eller et privat parkeringsselskab.
  3. Rykkeren kan have været på en anden parkeringsafgift. Du kan have indbetalt en parkeringsafgift på en anden persons bil.
  4. Indbetalingen er ikke blevet gennemført. 
 
 
 
 
 

Jeg har fået en rykker, selv om jeg har klaget 

En indsendt klage har ikke opsættende virkning for betaling af parkeringsafgiften, og rykkerproceduren sættes ikke i bero. Hvis der gives medhold i klagen, vil rykkergebyret blive betalt tilbage.

Du skal for din egen skyld undersøge følgende:

  1. Er parkeringsafgiften på 510,00 kr. og pålagt af Aarhus Kommunes Parkeringskontrol?
  2. Kan rykkeren vedrøre en anden parkeringsafgift? 
 
 

Jeg har fået en parkeringsafgift, selv om jeg har bestilt et beboer- eller håndværkerkort 

Dit beboer- eller håndværkerkort er først gyldigt i det øjeblik, det er synligt i forruden på din bil. 
 
 

Jeg har fået en parkeringsafgift, selv om jeg har et beboer- eller håndværkerkort 

Hvis dit beboer- eller håndværkerkort ikke er synligt i forruden, vil du modtage en parkeringsafgift. Den vil ikke kunne blive annulleret, selv om du efterfølgende fremviser et gyldigt kort.
 
 

Parkeringen var ikke til gene for andre 

Selv om parkeringen ikke var til gene, vil parkeringsafgiften ikke kunne blive annulleret. Kun faktuelle fejl ved grundlaget for parkeringsafgiften kan give grundlag for en annullering. 

 
 

Andre biler holdt som min bil, men de fik ingen parkeringsafgift 

Selv om andre biler holdt som din bil, og ikke fik en parkeringsafgift, vil parkeringsafgiften ikke blive annulleret. Kun faktuelle fejl ved grundlaget for parkeringsafgiften kan give grundlag for en annullering. 
 
 

Der var ikke andre ledige pladser 

Selv om der ikke var andre ledige pladser, vil parkeringsafgiften ikke blive annulleret. Kun faktuelle fejl ved grundlaget for parkeringsafgiften kan give grundlag for en annullering. 
 
 
 
 
 

Parkeringsafgift i forbindelse med havari/ulykke 

Kan jeg få frafaldet min parkeringsafgift, hvis bilen har holdt ulovligt på grund af havari?

Ja, hvis der er dokumentation for havariet i form af faktura fra momsregistreret firma og auto-hjælp mv. 

 
 

Parkeringsafgift i forbindelse med tekniske problemer med bilen

Kan jeg få frafaldet min parkeringsafgift, hvis bilen har holdt ulovligt på grund af tekniske problemer?

Ja, hvis det er anmeldt til Parkeringskontrollen, eller hvis der er dokumentation for problemerne i form af faktura fra momsregistreret firma/auto-hjælp.

Desuden skal der være en tidsmæssig sammenhæng mellem dokumentationen og parkeringsafgiften, det vil sige, at hvis parkeringsafgiften for eksempel er udskrevet mandag kl. 08.15, så skal det fremgå af dokumentationen, at der er taget kontakt til momsregistreret firma/auto-hjælp hurtigst muligt.

 
 

Parkeringsafgift i forbindelse med invalideskilt 

Skal jeg betale for at parkere på en betalingsplads, hvis jeg har invalideskilt?

Nej, i Aarhus er det gratis for biler med invalideskilt at parkere på Aarhus Kommunes betalingspladser, men hvis dit invalideskilt ikke er synligt i forruden, vil du modtage en parkeringsafgift. Parkeringsafgiften vil ikke kunne blive annulleret, selv om du efterfølgende fremviser et gyldigt kort.

 
 

Parkeringsafgift i forbindelse med udlån af bilen 

Min bil er blevet pålagt en parkeringsafgift, mens jeg havde lånt den ud. Har jeg pligt til at betale parkeringsafgiften?

Ifølge Færdselslovens § 121, stk. 4, skal bilens bruger betale parkeringsafgiften, men hvis det ikke sker, bliver beløbet opkrævet hos ejeren. Det samme gælder for udlejningsselskaber og firmaer, hvor lejere og medarbejdere ikke er registrerede brugere. Firmaet skal betale beløbet og selv opkræve beløbet hos brugeren.

 
 

Parkeringsafgift i forbindelse med salg af bilen 

Jeg har fået en parkeringsafgift for at parkere en bil, men bilen tilhører ikke mig længere, da jeg har solgt den. Hvad skal jeg gøre?

Du skal fremsende en klage over afgiften til Parkeringskontrollen, hvor du har vedhæftet en kopi af slutsedlen, hvor salgsdato, købers navn og adresse klart fremgår. Herefter bliver parkeringsafgiften overført til køberen.

 
 

Kan en trailer få en parkeringsafgift? 

Ja, det kan den, da den betragtes som et selvstændigt køretøj. 
 
 

Må jeg parkerere min mortorcykel på fortovet? 

Ifølge Færdselsloven må du ikke standse eller parkere på fortove, dog med undtagelse af cykler og tohjulede knallerter.

Parkeringskontrolløren kan pålægge en parkeringsafgift ved overtrædelse af dette forbud. Du må gerne parkere motorcykler i en afmærket MC-bås, parallelparkere langs kantstenen eller parkere i parkeringsbåse, der ikke er afmærket til andre typer køretøjer.

 
 

Kan jeg få en parkeringsafgift, selv om der sidder en person i bilen? 

Ja, parkerings- og standsningsforbud gælder for køretøjer med eller uden fører/passager. 
 
 

Skal min parkeringsbillet være synlig i bilruden? 

Parkeringsbilletten skal være synlig i frontruden. Parkeringsafgiften vil ikke kunne blive annulleret, selv om du efterfølgende fremviser en gyldig billet. 


Gratis steder at parkere
Se priser og steder her
Find de billigste P-huse
Se priser og placering her