Parkering med elbil i København

I København er der 545 parkeringspladser til elbiler pr. 03-10-2018. Derudover er der et antal parkeringshuse som også giver mulighed for parkering/opladning af elbiler.
Disse er dog ikke med i optællingen eller vist på kortet herunder. På kortet herunder kan du zoome ind og klikke på ikonerne for at se hvor mange pladser der er.

Betaling
Elbiler skal ligesom alle andre køretøjer, betale for at parkere i betalingszonerne, også selvom parkeringspladsrne er reserveret specielt til elbiler. Pladserne til elbiler er særligt markeret med skiltning og må ikke benytte af andre typer køretøjer end elbiler.Kortet viser IKKE parkeringspladser til elbiler på Frederiskberg


Herunder kan du se hvordan parkeringspladserne er fordelt ud over København - seneste ændring er foretaget 03-10-2018.
Det er Indre by i København som har klart flest parkeringsmuligheder for elbiler. Hovedreglen er at jo længere du bevæger dig væk fra Indre By i København, jo færre parkeringspladser er der til elbiler.

Bydel Antal pladser
Amager Vest 28
Amager Øst 44
Bispebjerg 14
Brønshøj-Husum 4
Indre By 190
Nørrebro 75
Valby 37
Vanløse 4
Vesterbro-Kongens Enghave 62
Østerbro 87